ogrevsečkabriketćumur

O nama

Udruženje šumovlasnika opštine Majdanpek (UŠOM) okuplja privatne vlasnike šuma, organizacije i pojedince koji su posvećeni održivom gazdovanju privatnih šuma na području Homolja, Južnog i Severnog Kučaja, na istoku Srbije.

Udruženje je registrovano za obavljanje privredne delatnosti: 0220 Seča drveća.

UŠOM je od 2017. registrovano poljoprivredno gazdinstvo koje se aktivno bavi pošumljavanjem i uzgojem šuma.

Nudimo energente na bazi drvne biomase proverenog kvaliteta i jasno naznačenih karakteristika, po međunarodnim i EN standardima.

Takođe, pružamo usluge seče, izvlačenja i skladištenja ogreva i drvne biomase.